Blåmaling på pause

Kunstprosjektet «Blåbyen Sortland» ble aldri fullført slik kunstner Bjørn Elevenes hadde tenkt seg. En del av byen er blitt blå, men malingsarbeidet er satt på pause på ubestemt tid.

vesteralen-blaby

Turister med Hurtigruten kan se Blåbrygga og en del andre bygg på Sortland som har delvis blå fasade. Det er ikke blitt en blå by, slik det var tenkt, og blir det neppe heller.

Prosjektet ble startet opp i år 2000 og ble gjenstand for mye debatt lokalt. Mange var for denne nye og spennende ideen, men det var også skeptikere som nektet å delta. Sortland kommune tok delvis over prosjektet, i konflikt med kunstnerens ønske, og etter en tid ble mye av entusiasmen borte.

Noen gårdeiere har fulgt opp prosjektet ved å fargesette sine nybygg etter «blåby-paletten», men dette er ikke blitt helt gjennomført. Noen har også valgt sine helt egne blåfarger, slik at det samlet sett ikke fremstår som noe enhetlig kunstverk.

Noen sentrale gårder vil ikke bli malt blå, da de er vernet eller eierne ikke ønsker blå farge. Størst av disse er Sortland gamle rådhus og Sortland Hotell.

Ideen om «Den blå by» ble først lansert under en idedugnad i 1998 for tusenårskomiteen i Sortland.  Idèen kom fra Elvenes og lokalpolitiker Jørun Drevland (forøvrig nabo til kunstneren), filmskaper Eva Charlotte Nilsen og forfatter Lars Saabye Christensen (som da bodde på Sortland) tente på forslaget.  Ideen ble bragt videre til ordføreren og kommunen ble engasjert i prosjektet.

Opprinnelig var idèen å skape et tredimensjonalt maleri, med hovedfarge blått. Bryggene til Georg Ellingsen ble det første prosjektet som fikk et nytt utseende, med kunstner Bjørn Elvenes sin helt spesielle palett og fargevalg. Senere er en rekke av byens mest sentrale bygg blitt malt, slik at Sortland etterhvert i alle fall delvis har levd opp til navnet «den blå by».

Bjørn Elevenes fikk ikke et blått kulturhus, slik mange ønsket da Kulturfabrikken skulle bygges, men i stedet fikk han lage et eget kunstverk som pryder frontveggen. Her er blåby-paletten gjengitt slik den opprinnelig var tenkt.